English

Visie

Bogaerds Architecten is in staat binnen de smalle economische marges het bouwplan optimaal te ontwikkelen tot een realiseerbaar ontwerp, waarbij tezamen met de andere bouwpartners kan worden gestreefd naar een maximale prijs/kwaliteit verhouding.

Onze doelstelling is om het vak zo breed mogelijk uit te oefenen, waarbij wij met het programma van eisen van de opdrachtgever in de hand altijd zullen trachten maximaal in te spelen op de locatie, waarbij de ruimtelijke context, proportie en textuur in samenhang met de economische haalbaarheid en duurzaamheid hand in hand gaan. Wij maken na opdracht het ontwerp voor een bouwproject, verwerven daarvoor de benodigde goedkeuringen en zien er op toe, dat afspraken met de andere deelnemers aan het bouwproces (in alle disciplines) nagekomen worden.

Bij het ontstaan van een bouwplan zijn meestal vele beoordelende, controlerende, insprekende instanties en personen betrokken. Er moet met talloze situatieve, persoonlijke en maatschappelijke omstandigheden en achtergronden rekening worden gehouden. Vele gegevens moeten tot een sluitend geheel worden gebracht. Het behoort tot onze vakbekwaamheid, dit alles te kunnen overzien, dit te vertalen naar een realiseerbaar ontwerp en de regie te voeren tijdens de uitvoeringsfase.
 

 

Duurzaamheid

Duurzaam bouwen is voor ons een vanzelfsprekende opgave. Behalve dat wij dit nastreven, realiseren wij ook veel gebouwen voor woonstichtingen en andere opdrachtgevers die hier veel aandacht voor vragen.

Uitgangspunt voor duurzaamheid begint bij een goed ontwerp van een gebouw, die wensen van gebruikers, invloeden en veranderingen in de tijd moeiteloos kunnen verwerken en weerstaan. Flexibele gebouwen die er goed uitzien zijn, zullen niet snel onder de sloophamer komen.

 

"Uitgangspunt voor duurzaamheid begint bij een goed ontwerp van een gebouw."

Al vanaf de ontwerpfase moet er gekozen worden voor duurzame materialen, die niet alleen na oplevering, maar ook na 10 jaar nog in goede staat verkeren. Meervoudig grondgebruik levert aanzienlijke besparingen op qua grondgebruik, benodigde bouwmaterialen en energiekosten. Intelligente gebouw- en installatieconcepten zorgen ervoor dat besparingen op o.a. energie- en watergebruik tot 50% kunnen oplopen. Ten opzichte van conventionele bouw ligt de initiële investering iets hoger . De winst zit echter in subsidie regelingen, fiscale mogelijkheden en op termijn aanzienlijke besparingen op de energie-, en afschrijvingskosten.

Dienstverlening

Architectuur, bouwkunde, stedebouw, interieur en projectmanagement behoren tot ons vakgebied. Behalve dat we het gehele bouwproces van ontwerp tot oplevering kunnen verzorgen, kunt u ook voor specifieke onderdelen hiervan bij ons terecht.

- Bouwkundige rapportage

- Beeld-kwaliteitsplan

- Haalbaarheidsonderzoek

- Aanvraag omgevingsvergunning

- Bouwkundig tekenwerk

- BIM modeling

- 3-dimensionale visualisatie

- Constructieberekeningen en tekeningen

- Aanvraag sloopvergunning

- Bouwfysische berekeningen

- Brandveiligheidsadvies

- Begrotingen/calculaties

- (Stabu-)bestekken

- Directievoering

- Toezicht


Reproservice
Omdat wij beschikken over onze eigen repro-service, zijn we in staat snel tekeningen te reproduceren. Kleinformaat, grootformaat in zowel zwart-wit als kleur behoren tot onze mogelijkheden.